Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431013
Sted- og lokalitetsnummer
220106-96
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 22 m lang i Ø-V, 5,50 m bred, 0,75 m høj. På midten et kammer 1,75 m langt i Ø-V, 0,50 m bredt, sat af 6 lige høje sten, 2 i hver lang- side, 1 for hver af enderne. 4 m fra V-enden et kammer, 1,75 m langt i N-S, sat af 1 sten i hver side, endestenen mod S lavere end de øvrige. 30 randsten, flere af disse væltede og udskredne.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse. Jordhøjen 0,75 m h., velbevaret. 22 m. l. i Ø.-V., 5 m br. 33 Randsten findes paa Plads delvis dækkede af Jordhøjen. Af Kamre har Dyssen indeholdt 3, der alle mangler Overliggere. Det ene Kammer har ligget 4,50 m fra Ø.-Enden. Det er fuldstændig ødelagt. 2 Sten rager op over Jorden, en tredje, kløvet, henligger ved Siden. Det andet Kammer ligger omtr. midt i Dyssen 10 m fra Øst. Det har været af polygonal Form. 5 Sten sidder tilbage dækkede til Overkanten af Jordhøjen. Det er fyldt med Jord. Det tredje Kammer ligger 16,50 m fra Østenden. Det har firsidet Form, 1,20 m l. i N.-S, 0,50 m br. for oven. Tilbage staar 3 Sten. Indgangen har været mod S. Det er halv fyldt med Jord og Løv. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvkrat
1923
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Museal grafisk eller digital dokumentation - Uspecificeret institution
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 22 m lang i ø-v, 5.50 m bred, 0.75 m høj. På midten et kammer 1.75 m langt i ø-v, 0.50 m bredt, sat af 6 lige høje sten, 2 i hver langside, 1 for hver af enderne. 4 m fra vestenden et kammer, 1.75 m langt i n-s, sat af 1 sten i hver side, endestenen mod syd lavere end de øvrige. 30 randsten, flere af disse væltede og udskredne.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. V-kammer ved rodvælter, som skal på plads. Kvas fjernes. Frilægges mod spor i N. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvkrat
1991
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der er stor synlig rodvælter midt på høj og i nordside af høj.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links