Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43109
Sted- og lokalitetsnummer
220106-108
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,60 x 8 m. Foden mod V beskadiget ved vejanlæg.

Undersøgelseshistorie

1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0.25 x 6 m. 2 randsten mod nord og 1 mod øst. På midten 5 større sten af forstyrret kammer.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0,25 x 6 m. 2 randsten mod nord og 1 mod øst. På midten 5 lidt større sten (kun en del rager op over jorden) formodentlig af et, sikker ødelagt, kammer. Formodentlig en ødelagt rund(el. lang-)dysse.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKunne ikke findes på det afsatte sted.
1991
Anmeldelse fra privat - Haderslev Museum
1991
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
1991
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeskrivelse 1984 fra J.Møller: Fortidsminderne på det gamle Gråsten skovdistrikt (1990): Helt jævnet runddysse. I 1939 lå her 5 sten fra et ødelagt kammer samt 3 randsten. Disse er nu fjernet, tilbage står kun et krater hvor kamret har været.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget udflydende og svært erkendbar høj.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links