Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431274
Sted- og lokalitetsnummer
230203-25
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Lille langdysse, med længderetning Ø-V, overskåret af skovbrynet i NØ-SV. Den bevarede østlige del i skoven måler 1,25 x 9 x 15 m. 3 m fra østenden ligger en kløvet sten i lille rund udgravning. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en lille Langdysse med Længderetning Ø-V, overskaaret i NØ-SV af Skovbrynet. Kun den østre Del, der ligger indenfor Skoven, er bevaret og udgøres af en lav, regelmæssigt hvælvet Jordryg, 15 m l., indtil 9 m br. og 1.25 m høj. 3 m fra Østenden ligger i en lille, rund Udgravning en større Sten. Iøvrigt ses ingen Sten ved eller i Højen. Bevokset med Træer i Skov. - Den vestlige Del af Langdyssen, der har strakt sig ud paa Nabomarken (Lamberglunds Mark), er fuldstændigt sløjfet, men Pladsen er endnu kendelig ved at Jorden her er oversaaet med knust og brændt Flint. Saavidt Sporene tillader at skønne derom, har Dyssen kun strakt sig et kort Stykke ind paa Marken. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
1923
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1927
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2. Langhøj, rigelig 30 m lang, 9-10 m bred, ca. 10 m i Marken mod vest stærkt afpløjet. I østre Ende ødelagt Gravkammer.
1931
Byggeri og anlæg - Museet på Sønderborg Slot
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille langdysse, med længderetning øst-vest, overskåret af skovhegnet i nordøst-sydvest. Den bevarede østlige del i skoven måler 1.25 x 9 x 15 m. 3 m fra østenden ligger en kløvet sten, 0.6 x 0.7 m, i lille rund udgravning. Træbevokset, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotLangdysse (rød) retning vestnordvest-østsydøst, godt 30 m lang, 9-10 m bred, ca. 1,50 m høj. I marken mod vest stærkt afpløjet. I østenden ødelagt dyssekammer, kun et par enkelte randsten mod syd bevaret. - Ved landevejens anlæg 1931 blev en del af højens sydside ødelagt.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links