2088 mulig rest af kammer midt i høj. Set fra SSØ.
.
2087 mulig rest af kammer midt i høj. Set fra NØ.
.
2085 kammer i N. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38261
Sted- og lokalitetsnummer
050410-1
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 7,5 x 13 m. Kammer af 3 sidesten og 1 dæksten, åben mod syd. Randsten: NV 1, SØ 4. Nygranplantet i ager. Stort træ på top.

Undersøgelseshistorie

1905
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse [ved Flintbjerg] 13 Meter lang, Nordøst til Sydvest, 7 1/2 M bred. I Midten en Grav 1,30 M lang, 0,80 bred, med to Sidestene, derover en større Dæksten. Ved sydvestre af Randstene en staaende og en omfalden, ved nordøstlige Ende fire omfalden. Dyssen bevoxet med Krat. Eieren af dette har i løbet af Aarene borttaget 32 Randstene for at benytte til Bygningsbrug.
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 7 1/2 x 13 m. Kammer af 3 Sidesten og 1 Dæksten, aaben mod Syd. Randsten: NV. 1, SØ. 4. Nygranplantet i Ager. Stort Træ paa Top.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkLangdysse. Orienteret N-S, muligt en anelse NNØ-SSV. ca. 15 m N-S, 10 m Ø-V og ca. 1 m høj. Kammer i norddel af højen orienteret N-S med åbning i S af tre bæresten og en dæksten. Ca. 2 m syd for dette en mulig rest af et andet kammer af en bæresten og en kløvet sten. Sydlig del af højen en forstyrret i gammel tid. Synlige randsten: S 2.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links