1953 kammer. Set fra ØSØ.
.
1950 kammer. Set fra SSV.
.
1945 oversigt. Set fra ØSØ.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38263
Sted- og lokalitetsnummer
050204-1
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. : 10/12 1914, gårdejer Anders Jensens enke, Hjortsølund. Diplom i glas og ramme. Afmærkn.: MS 1915, løjtnant L.Lassen. Runddysse. Højen 11 x 8 m, 1 m høj. 12 randsten. Kammer af 3 bæresten, 1 tærskelsten, 1 dæksten.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI en Høi, omtrent 3 Fod høi, hvis oprindelig noget uregelmæssige Omkreds er beskadiget ved Pløining og Veianlæg, ses en anselig Kiste af store Sten og en temmelig uregelmæssig Kreds af store Sten. Kisten dannes af 4 Sten og en Overligger, Dybden i Kisten er nu 4 Fod, men Bunden skjønnes at maatte ligge omtrent 1 Fod dybere. De 3 Bæresten ere lige høie, den 4de Sten, mod Østsydøst er omtrent 2 Fod lavere end de andre. Den store og smukke Overligger er maaske gledet lidt ud fra sit oprindelige Leie, dens høieste Del er 5 Fod over Høiens Overflade i Midten. Af de 11 store Sten, som omgive denne Gravkiste, er 1 omstyrtet, 1 afsprængt for at skaffe Plads for Veien, der stryger tæt forbi Dyssen. Mange større og mindre Sten ses i Høiens Overflade. Det er paafaldende, at der kun findes 1 Indgangsten mod Østsydøst, ved Kistens aabne Ende, der er ikke Spor af, at den anden Indgangsten er fjærnet. Skjøndt Høi og Stenkreds ere noget uregelmæssige, maa denne Dysse dog betragtes som et smukt og anseligt Mindesmærke der burde fredes. (Fredet ved CancelliSkrivelse) Pl. 53.
1876
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. Højen 11+8 m, 1 m. høj, 12 Randsten. Kammer af 3 Bæresten 1 Tærskelsten, 1 Dæksten.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkDysse. Min. 9 skåltegn på dækstenens overside.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links