Oversigt fra sydøst
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130431
Sted- og lokalitetsnummer
110307-28
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 34 m lang i NNØ-SSV, 12 m bred, 1,50-2 m høj. Øst- lige langside nylig beplantet med buske. På langs af højen et gærde. I have.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj, 2,0 x 33,0 x 12,0 m. Nogle få m. af N-enden er afskåret af vej. Ca. 6 m. fra N-enden rundt betondæksel i Ø-lige højfod. I S-enden gl. træbygget ramme til kompostbunke, som går lidt op over Ø-lige højfod. Den er ikke forlangt fjernet, da den ikke kan ses fra vejen. En randsten synlig i SØ-hjørnet. En ældre garagebygning helt ind til V-lige højfod i N. Hele Ø-siden er bevokset med brombærkrat. Den N-lige, iflg. ejeren restaurerede, ende er græsbevokset og bliver slået. Ejerens kone kendte intet til betondækslet. Hun mente, det kunne være anbragt der af kommunen. Film: /20: Fra NØ. ** Seværdighedsforklaring ** Anselig langhøj, som ville vinde ved en oprydning i bevoksningen. Synlig fra landevej. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1997
Diverse sagsbehandling - Museum ThyLitteratur: Engelhardt,C. 1877: Langhøje fra Oldtiden. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed 1877:259.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links