Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
25153
Sted- og lokalitetsnummer
150406-6
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Th. Mathiassens beskrivelse ved berejsningen 1948: Høj, hovedsagelig bestående af sten, 1,25 x 9 m; ujævn overflade. I sydsiden to oprejste, flade sten og en nedvæltet overligger, vistnok opstillede i ny tid. Beskrivelse efter restaureringen 1958: Højning, ca. 7 m lang og 5 m bred i retningen sydsydvest-nordnordøst (nordenden af en langdysse). I vestsiden står som afgrænsning af hø- jen 5, ca. 1 m høje randsten synlige. I syd, hvor højen på grund af afgravning er afsluttet sliskformet, står nogenlunde midt for smal- siden to resterende sten fra et dyssekammer, svagt hældende mod hin- anden. Højen hegnet med rafter af hensyn til løsgående kreaturer.

Undersøgelseshistorie

1906
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLang-høj / dysse-grav. SV- NØ orienteret langdysse. I Nø-gavl 4 store udvæltede randsten. Midt i SV-gavl 2 lodretstillede sten med flade indersiden, der stgår i en indbyrdes afstand på 0.8 m. sidefladerne er orienteret i langhøjens længde (moderne konstruktion?). I den NV-langside helt op til SV-gavl står 5 tætstillede randsten. På nær de SV-5 meter er hele højen gennegravet og området er skømmet af en kuperet overflade med huller, jordbunker og stenbunker. Bør plejes: Bør restaureres, idet anlægget er helt ødelagt og ligger i et ca. 30 - 35m stort område, der omgives af jordvolde. CHB, den 27.08.88: Anlægget øjensynlig restauret og fremtræder ganske pænt. Bevoksning: 1980: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er græsklædt. Beliggende i græsmark.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links