Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27293
Sted- og lokalitetsnummer
010411-30
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stensætning, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, bestående af en ydre, rektangulær stenrække, ca. 8,5 x 7,8 - 8,5 m, med 14 store randsten, og en indre om- trent cirkelrund kreds af mindre sten, diameter ca. 4,0 m, hvoraf kun ca. halvdelen, med ialt 10 sten, er bevaret. Bort- gravet kammer og ingen jordhøjning. NMI: Restaureret 1938.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI den Deel af Skoven, som kaldes "slettedalsagre" ligge en Langdysse og en Runddysse. 490 Fod øst-sydøst for Langdyssen [sb.29] ligger en Runddysse [sb.30], som i sin Tid er bleven udgraven og delviis forstyrret af Kong Frederik VII. Indenfor Randstenene er den 28 Fod i Diameter fra Vest t. Nordvest - Øst-Sydøst og i modsat Retning 24 3/4 Fod i Diameter. Der er 15 Randstene, hvoraf 6 ere væltede om. Indeni Høien ligge nogle og udenfor den 2 Stene, rimeligviis af Gravkamret.
1884
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBegge Mindesmærker restaureret i 1936 af Kons. Raklev.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, bestaaende af en ydre, rektangulær Stenrække, ca. 8,5 x 7,8-8,5 m, med 14 store Randsten, og en indre, o. cirkelrund Kreds af mindre Sten, Diam. ca. 4,0 m, hvoraf kun ca. Halvdelen, med ialt 10 Sten, er bevaret. Bortgravet Kammer og ingen Jordhøjning. Restaureret 1938.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links