Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442541
Sted- og lokalitetsnummer
070615-71
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/3 1927 (H.C.L.E.G. Haugwitz-Hardenberg-Reventlow) Afmærkn.: MS (1927, Hans Kjær) Langdysse, 21,5 x 8,5 m, 1 m høj. 6 m fra NNV-enden kammer af 4 bæresten; dæksten med 6 skålgruber ligger Ø for kamme- ret. Randsten: NNC 5, SSV 15, SSØ 4, NNØ 14. 2 store træer, krat og græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Fredskoven Taagekrog findes en Langdysse 33 Alen lang fra S:Ø: til N:W: og 10 Alen bred. Ringen er uforstyrret. Overliggeren til Steenkammeret er afvæltet, den er 2 Alen lang. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Langdysse, nu paa Pløiemark, den kan ikke nærmere sees da den er overdækket med Markstene, som efterhaanden ere blevne lagte ind paa den. Se vedlagt. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1926
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(66) I Taagekrog: Langdysse i NnV-SsØ, Højningen 21,5 x 8,5 m. ca 1 m. h. Af Randsten, ca. 1 m indenfor Randen, ses i NnV: 5, deraf 1 st., 3 skredne, 1 forslæbt, i Sv. 15 staaende, i SsØ: 4 omfaldne, meget store, ca. 1,5 m høje, i Nø: 10 staaende, 3 omfaldne, 1 forslæbt. Randstenene er indtil 1 m br. og mest ret brede, saa de danner en væsentlig sluttet Række, indtil 3/4 m oven Jord. Ca. 6 m fra SsØ. ses et firsidet Kammer med Retning som dyssen, sat af 4 lige høje Bæresten, 1,1 x 0,5 m. l og br. Dækstenen ligger forslæbt tæt for Kamret, fladt hvælvet, 1.65 m br., 0,5 tyk. Paa Oversiden mindst 6 ret smaa skaalf. Fordybn. i spredt Orden. Bærestenenes Overkant er ubetydeligt højere end Højningens Overflade. Velegnet til Fredlysning. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 21.50 x 8.50 m, 1 m høj. 6 m fra nordnordvestenden kammer af 4 bæresten, dæksten med 6 skålgruber ligger øst for kammeret. Randsten: nordnordvest 5, sydsydvest 15, sydsydøst 4, nordnordøst 14. 2 store træer, krat og græs, i ager.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Måler 1,5 x 26,0 x 10,5 m. Langdyssen er trapezformet. Højen: 26 m. lang (ydre mål), 6,5 m. bred i NV (ydre mål til jordhøjs fod), 8,5 m. bred i SØ (ydre mål jordhøjs fod) dog skal hertil lægges 2 meters udskridning. Orientering: NV-SØ. Randstenene er størst i SØ, mens højen er højest midtpå: 1,5 m. over markoverflade. Hjørnestenene mod SØ, der er klappet ind, er spidse og skarpe af form. P.g.a. bevoksning mod NV er muligheden for beskrivelse her ikke god. NØ: 13 randsten, SV: 16, SØ: 4 mægtige randsten, i S-lige hjørne et par afsprængte - ikke originale, NV: 2 randsten, virker ikke in situ. Kammer: 9 m. fra SØ-enden ses anlæggets eneste kammer. 3 bæresten in situ, den fjerde mod SØ virker trukket op af jorden. 1 stor dæksten ses på højoverfladen NØ for kammeret. Beskadigelser: Se Beskrivelse. Beliggenhed: I dyrket ager på nordligt skrånende terræn ned mod Fiskemosen, men på dette terræns højtliggende del. Tilstand: Fint, velbevaret anlæg m.h.t. randsten etc. Der pløjes ikke for tæt på. FM-sten midt på højen. Bevoksning: Tæt slåenkrat i NV, et par birke, 1 fin gammel eg ved NØ-lige højside. ** Seværdighedsforklaring ** Fint, velbevaret anlæg, men langt fra alfarvej. Fra skovvejens ophør ved skovkant - i Grænge Skov - ca. 300 m. over åben mark. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links