Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4625128
Sted- og lokalitetsnummer
070614-14
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 24 x 6 m, 1 m høj. I midten spredte sten og lavning efter fjernet kammer. Randsten (små). V 2, S 20, Ø 2, N 17. Træer og græs i skov.

Undersøgelseshistorie

1855
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtidh og i [sb.14 og 12] ere to Langdysser... Bevoksning: 1987: Løvtræer
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLevninger af en ødelagt Langdysse i Øst-Vest. Bevoksning: 1987: Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 24 x 6 m, 1 m høj. I midten spredte sten og lavning efter fjernet kammer. Randsten (små): vest 2, syd 20, øst 2, nord 17. Træer og græs i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRoden Skov. Langdysse, orienteret i SØ-NV, i høj med ca. 0,5 m højde. Randstenene rundt om kunne ikke med sikkerhed optælles p.gr.a. sne. Virker dog delvist forskubbede. Der er masser af sten på dyssehøjen. I dens NV halvdel danner de nærmest 5 lange rækker parallelle med randstenskæden. Nogle af dem stammer måske fra et kammer, ca. 12 m fra den NV ende. Her ses også en fordybning. Ca. 10 m fra den SØ ende ligger en samling sten, der muligvis kunne stamme fra et kammer. Mellem disse to omsamlinger af sten er en sænkning. Højen er tæt bevokset med yngre bøgetræer. Beliggende i tæt granbeplantning, 12-14 år gamle, der overalt er plantet helt ind til højjfod. Bevoksning: 1987: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkOmtrent antal randsten: 23 i S, 22 i N, 2 i V og 2 i Ø.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links