Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
332623
Sted- og lokalitetsnummer
020601-82
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/2 1933, Parcellist Hans Pedersen. Afmærkn.: MS, 1933, Raklev. Høj med dyssekammer. Højen 1,20 x 8,50 x 10 m (NV-SØ). 2 m fra sydenden rester af kamret, sat af 1 bæresten mod Ø og 2 dæksten, den sydlige på plads, den nordlige sprængt i 3 stykker, hvoraf de 2 stykker omtrent på oprindelig plads, den tredie ved højfod mod NV. 8 randsten mod V, 3 på plads. På højen vokser en hyld.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en lav Bakke findes Rester af en Langdysse. Randstenene ere borttagne og en Del af Høien nedpløiet. Paa Midten ligger et Gravkammer, af hvilket 2 Sidesten i hver Side rage op over Jordoverfladen. Gravkammeret er dækket af 2 Overliggere, den østligste er 10' l. 6 1/2' br, den vestligste er sprængt i 3 Stykker. Bevoksning: 1982: Løvkrat
1933
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret 1933. Fol.Pl.65.
1933
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj med Dyssekammer. Højen 1,20 x 8,50 x 10 (NV-SØ) m. 2 m. fra S.-Enden Rester af Kamret, sat af 1 Bæresten mod Ø og 2 Dæksten, den sydl. paa Plads, den nordl. sprængt i 3 Stykker, hvoraf de 2 Stykker omtr. paa opr. Plads, den tredje ved Højfod mod NV. 8 Randsten mod V. 3 paa Plads. Paa Højen vokser en Hyld.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAflang høj med dyssekammer, mål ca 1,2x12x9 m, i NV-SØ'lig retning. Højen er tæt bevokset med krat hvorigennem overliggeren ses (højde ca 0,5 m over terræn), ingen synlig fredningssten. Placeret ca 100 m N for offentlig grusvej på en lavere morænebakke i et ret fladt landskab, nær skovbryn. Der er anbragt lidt marksten op ad højsiden. Bevoksning: 1982: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links