9510 oversigt. Set fra ØNØ.
.
9519 nord kammer. Set fra SV.
.
9522 nord kammer. Set fra NV.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442723
Sted- og lokalitetsnummer
070203-26
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Naturfredet 1932. 2 dyssekamre NNØ-SSV for hinanden med 18 m's afstand. 15 m mellem kamrene er dyrket. Det nordlige kammer er kisteformet, 1,55 m langt i NØ-SV indvendig og 0,65 m bredt, højden er mindst 1,15 m. Kamret er sat af 2 sidesten, 2,2 m lange, mod henholdsvis øst og vest, samt en smallere mellem side- stenene ved hver ende. En sprængt overligger dækker kamret delvist, 12 større sten ligger omkring kamret, 2 m vest for kamret, 3 store randsten (2 m lange), den sydligste omfal- den. En del 1-1,1 m store sten henligger ved kamret. - Det sydligste kammer er kisteformet, 1,55 m langt i NØ-SV ind- vendig, 0,65 m bredt og mindst 0,8 m højt. Kamret er sat af 2 lange sidesten og en smallere endesten herimellem mod NØ, mod SV er kamret åbent. Over kamret en overligger. Stør- re sten (flækkede randsten!) er lagt NNØ og SSV for kamret.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(7) Langdysse med Retning: Nordøst-Sydvest, c. 163 F. lang, 28 F. bred, Jordhøien c. 5 F. høi. Randstenene, gjennemgaaende 5 F. høie og ualmindelig regelmæssig stillede, en for en Del bevarede. Store Stykker af Høien ere sløifede. En Gravkiste synlig, dannet af store Stene og dækket af en sprængt Overligger, som rager op over Høien. Bevoksning: 1984: Løvkrat
1930
Diverse råstofgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1930
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidP.gr.a. fjernelse af sten blev de to dyssekamre udgravet 1930. Herved fandtes bl.a. skår af kraveflaske, skål og ravperle.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2 Dyssekamre nnø-ssv for hinanden med 18 m's afstand. 15 m mellem kamrene er dyrket. Det nordlige kammer er kisteformet, 1,55 m langt i nø-sv. indvendig og 0,65 m bredt, højden er mindst 1,15 m. Kamret er sat af 2 sidesten, 2,20 m lange, mod henholdsvis øst og vest, samt en smallere mellem sidestenene ved hver ende. En sprængt overligger dækker kamret delvist, 12 større sten ligger omkring kamret: 2 m vest for kamret 3 store randsten (2 m lange), den sydligste omfalden. En del 1 - 1,10 m store sten henligger ved kamret. Det sydligste kammer er kisteformet, 1,55 m langt i nø-sv. indvendig, 0,65 m bredt og mindst 0,80 m højt. Kamret er sat af 2 lange sidesten og en smallere endesten herimellem mod nø., mod sv. er kamret åbent. Over kamret en overligger. Større sten (flækkede randsten!) er lagt nnø. og ssv. for kamret.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRester af langdysse med 2 dyssekamre. Som beskrevet på blåt kort, men N-lige kammer så tæt bevokset, at detailler er svære at se. En mulig, halvmeterstor randsten er påpløjet og forskubbet. Der pløjes meget tæt på kammeret i Ø og også N for det S- lige kammer. Bevokset af brombærkrat m.m. Bes. 4.11.1986: Ovennævnte mulige randsten ses ikke mere. Der er også tvivl om de større sten NNØ og SSV for kammeret (måske indgår de i de sten, der er smidt op imod kammeret). Men iøvrigt så der ikke ud til at være pløjet for tæt på kamrene. M.B. Bevoksning: 1984: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links