Oversigt set fra vest
.
Oversigt set fra sydvest
.
Oversigt set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
120458
Sted- og lokalitetsnummer
110313-100
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Lille Diernæs, matr.nr. 1b Langhøj, indtil 2,75 m høj, 27 m lang i N-S, 10 m bred. Flade gravninger i sydsiden. Græsklædt.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj, 2,8 x 27,0 x 12,0 m. Som tidl. beskr., men højden gælder kun den midterste del, som er ca. 5 m. lang i N/S. S herfor en flad, helt tilgroet hulning i overfladen. I N falder højden ligeledes til ca. 1 m. En let sænkning ses i toppen. Omridset er mod Ø meget udflydende og højfoden vanskelig at skelne. Et par m. Ø for højfoden en tydelig, gammel pløjegrænse. Langs denne en frisk kreaturskade. Op til den S-lige højfod en frisk kreaturskade, 10 m. lang med en ca. 20 cm. høj kant. Sparsom bevoksning på V-siden - potentielt skadeområde. Afslidt bevoksning på toppen. Højen var ikke hegnet ved bes. Køer på marken. Se særskilt ark vedr. skader på 1204:57-59. Bevoksning: 1982: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en langhøj der ligger i græsningsareal.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links