Oversigtsbillede - dyssen set fra NØ
.
Oversigtsbillede - dyssen set fra SV
.
Oversigtsbillede - dyssekammeret set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
330724
Sted- og lokalitetsnummer
190305-191
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/7 1893, købt. Afmærkn.: MS 1903, Sven Muller. Langdysse, ca. 40 m x 6 m, 1 m høj. Ca. 14 m fra vestenden kammer af 4 bære- sten og dæksten. Randsten: nord 15, syd 15, øst 3, vest 2. Lyng i ager.

Undersøgelseshistorie

1893
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, fredlyst ved Decl. thingl. 28/7 1893. den har retn. Ø-V og er 120' (ca 38 M.)l., 20' (ca 6,5 M.)br. og 2-3' høj. Mod N. ses 15 Randtsen (1 væltet), mod S. 15 (4 væltede), mod Ø, 3 (1 væltet og kløvet), mod vest 2 (væltede). 4 ' (ca 14 M.) fra Vestenden findes et Kammer med Retn. Ø-V, sat af 5 Sten (1 for vestre Ende), en mod N., 2 mod S, 1 mod Øst, samt en Overligger i opr. Leje, Kamret er for at hindre sammenstyrtning bleven fyldt med hovedstore Sten, det er udgravet. De ved Fredlysningen bemærkede Forhold stemte i det hele med de nu iagttagne. (Jf. Pl.XIV, Blad 1-2 og Fotografierne paa Pl. XV.).
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 40 x 6 m, 1 m høj. 14 m fra vestenden kammer af 4 bæresten og dæksten. Randsten: N 15, S 15, Ø 3, V 2. Lyng i ager.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Med kammer 14 m. fra V-enden. Tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Lyng, krat. Foto: S/H, 04, neg.nr. 10, set fra SØ. F, 03, neg.nr. 37, set fra SØ. Flyfoto S4015-F155/108.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links