Oversigtsbillede - højen set fra NV
.
Oversigtsbillede - højen set fra S
.
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
330725
Sted- og lokalitetsnummer
190305-176
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 10 x 14 m, 1,5 m høj. I top lavning, 3 m bred, 0,75 m dyb. Fortrampet af kreaturer, navnlig nordsiden. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 2,30 M. h., 11 M. br. Foden er afpløjet og afgravet paa alle Sider undtagen mod Øst. Højen er lynggroet, i Ager. Udgravet, den har haft et Stenlag eller en Stenkærne. I Nr. 176 og 177 er: i begge fundet en Stridsøxe og Ravperler, i den ene tillige "et Bronzespyd".
1898
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 10 x 14 m., 1,5 m. høj. I top lavning, 3 m. bred, 0,75 m. dyb. Fortrampet af kreaturer, navnlig nordsiden. Græs i ager.
1952
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKorrespondance ml. N01 (v. Th. Mathiassen) og gdr. Niels Sørensen ang. kreaturnedtrampning af gravhøj, sb. 176. Gårdejeren blev anmodet om at opstille et hegn omkring højen. [Gårdejeren var året før blevet politianmeldt og dømt for at have sløjfet nabohøjen, sb. 177, der var fredet]. Gårdejeren imødekom anmodningen om opstilling af et hegn omkring sb. 176.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Bevokset med græs og lyng. I dyrket mark. Overflade ujævn og i top en sænkning. Fortrampet af kreaturer. Har ikke været overpløjet. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Lyng, græs. Foto: S/H, 04, neg.nr. 11, set fra NV. F, 03, neg.nr. 39, set fra NV. Flyfoto S4015-F155/107.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links