Fortidsminde set fra sydvest
.
Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38183
Sted- og lokalitetsnummer
090105-45
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/10 1886 (Kammerherre C. Sehested) Afmærkn.: MS (1887) Langdysse, 28 x 8 m. Ingen jordhøjning. Randsten: SSV 19, NNØ 22, hver ende 2.

Undersøgelseshistorie

1875
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse i ager. Orienteret Ø-V. Størrelse inden for randstenene 7x24 m. Norl. langside 19 randsten de fleste oprejst. Sydl. langside 21 randsten, hvoraf flere væltede. Østende 3 randsten og i vest 2 sten. Inden for randstenene er der ingen jordhøjning bevaret. Her fandtes fredningsstenen liggende i 3 stykker. Dyssen brugtes tydeligvis som kreaturfold. Der pløjes indtil 1/2 m fra randstenene. I pløjelaget fandtes temmelig mange tørmursfliser fra randstensrækken. En markvej kun 5 m fra dyssen. Ejeren forespurgte, om det var tilladt at holde kreaturer på dyssen, hvilket jeg svarede ja til, såfremt de ikke voldte skader, i så fald var det hans ansvar. Påtalte mundtligt over for ejeren de oppløjede lag af tørmure m.v. og forespurgte om ikke han i fremtiden kunne holde en lidt større pløjeafstand. Han ville forsøge dette. Påtalte også den knækkede fredningssten, som han mente havde været knækket så længe han kunne huske. . Mål: 26x8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Markant beliggende i ager tæt ved en god markvej. Bevoksning: 1985: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links