Lappen 22 ligger på Lappen 22 i Helsingør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Lappen ligger som en lille enklave med Øresund på den ene side og Marienlyst Slot på den anden, i det nordøstlige Helsingør og vidner om det tidligere fisker- og færgemandssamfunds materielle vilkår. Ordet Lappe har flere betydninger, men i denne sammenhæng henvises der sandsynligvis til betydningen odde eller næs, idet Lappegrunden er en rest af en odde, som er blevet opslugt af Øresund. Endvidere lå der en sandbanke i Øresund, der gik under betegnelsen Der Lappe, hvorved Lappen kan være en afledning af dette. Bebyggelsen på Lappen stammer fra 1700-tallet og var overvejende beboet af færgemænd, der fra Lappen nemt kunne holde øje med ankomne skibe, der skulle lægge anker ved rheden for at betale øresundstold. Lappen lå indtil konsumtionens (afgift på fødevarer som indførtes fra landet ind til byen) ophævelse i 1850 uden for byen. For at komme ind til Helsingør skulle man igennem Lappeporten eller Røde Port og betale accise, hvilket svarer til vores moms. Porten lå hvor Skt. Annagade og Lundegade løber sammen i Lappen. Lappen 22 blev opført i 1871 af færgemand A. Magnussen. På grunden lå der inden et seks fags bindingsværkshus i et stokværk, der blev opført inden 1736.

Beskrivelse

Lappen 22 ligger i udkanten af Helsingør mellem Marienlyst Slot og Øresund blandt en række bygninger, der i materialer og formsprog ligner denne. Lappen 22 er et grundmuret hus i to etager, med høj kælder og udnyttet tagetage. Forhuset ligger med fire fag mod Lappen, et smigfag og fire fag mod Slippen. Heltaget er belagt med røde vingetegl, og i rygningen sidder en skorstenspibe med sokkel. Herudover ses i tagfladerne mod gaden fire nyere tagvinduer og mod haven en nyere kvist. Alle mure fremstår pudsede og gulmalede med undtagelse af gavlmuren mod naboejendommen, der fremstår delvist pudset. Den høje kælder markeres af en pudset og grønmalet sokkel med kældervinduer og et blændingsfelt, der skjuler en kælderdør. På facaden er stueetagen og førstesalen adskilt af en kordongesims og afsluttes af en profileret hovedgesims. Begge er hvidmalede. Bagsiden afsluttes ligeledes af en hvidmalet hovedgesims. I det yderste fag mod naboejendommen ses en ældre fyldingsdør med overvindue i en dyb niche med trappe af granittrin og smedejernsværn foran. Mod gården ses en nyere grønmalet fyldingsdør med glas i den øverste fyldingsdør. De nyere og grønmalede korspostvinduer med en tværsprosse har sålbænke af zink og er trukket let tilbage fra facaden. I soklen ses nyere torammede, grønmalede vinduer med en tværsprosse. Lappen 22 indeholder en bolig. I det indre er den ældre planløsning delvist bevaret med stuer mod gaden og de sekundære funktioner som køkken, mindre værelser og trappe mod haven. Kælderen bliver anvendt til beboelse. Enkelte ældre bygningsdele og -detaljer er bevaret, herunder fyldingsdøre med greb, hængsler og gerichter, skorsten og synligt bjælkelag samt en ældre trappe med drejede balustre og håndliste. Der ses flere nyere, glatte døre og nyere, men traditionelt udførte fyldingsdøre. Overfladerne er både ældre og nyere, herunder brædde- og flisegulve, pudsede vægge og listeloft. Køkken og badeværelser er nyere.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Lappen 22 knytter sig til samspillet med Lappens øvrige bygninger. Karakteristisk for bebyggelsen er, at husene fremstår som en helhed med deres enkle og beskedne udtryk, men på samme tid opleves som individuelle bygninger med forskellige facadeudformninger, farver og højde. Lappen opleves således som en enkel, harmonisk bebyggelse, der står i stor kontrast til naboejendommen, det fornemme og elegante Marienlyst Slot med omgivende have, der afgrænses af en mur mod Lappen. Lappen 22 er således med til at opretholde det ældre kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens relativt enkle og beskedne ydre, der har klassicistiske træk. Fra omkring 1800 og frem blev klassicismen det fremherskende ideal i Helsingør. For arkitekturen betød det, at bygningernes mure skulle fremstå glatte, pudsede og malede. De klassicistiske træk i Lappen 22 kan ses i den enkle, pudsende facade med få dekorative elementer, herunder gesimserne og de svagt tilbagetrukne korspostvinduer. I det indre knytter bygningens kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede planløsning med stuer mod gaden og de sekundære funktioner som trappe, køkken og værelse mod haven. Hertil kommer de bevarede bygningsdetaljer, herunder fyldingsdøre med greb, hængsler og gerichter, skorsten og synligt bjælkelag samt en ældre trappe med drejede balustre og håndliste, der vidner om husets alder.

Arkitektonisk værdi

I det ydre er den arkitektoniske værdi knyttet til bygningens enkle og uprætentiøse udtryk med få dekorative elementer i form af vinduerne, sålbænke og gesimserne, hvor især de to hvidmalede gesimser, der følger gadeforløbene holder forhuset sammen. Hertil kommer farvesætningen, hvor de grønmalede vinduer og døre står frem på de gule facader, hvilket understreges af den ligeledes grønmalede, høje kælder.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links