Fairbairns svingkran
.
Fairbairns svingkran
.
Fairbairns svingkran
.
Fairbairns svingkran
.

Fairbairns svingkran ligger på Havnegade/Kongekajen i Helsingør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Svingkranen på Helsingør Havn er en såkaldt Fairbairn-kran opkaldt efter den britiske ingeniør William Fairbairn, som i 1850 tog patent på den særlige konstruktion. Kranen er opstillet i 1862 i forbindelse med en udvidelse af havnen og er ikke siden ændret i noget væsentligt omfang. Kranen i Helsingør er én ud af et lille antal bevarede Fairbairn-kraner i Europa.

Beskrivelse

Kranen står på kajstrækningen mellem Helsingør Station og det nedlagte Helsingør Værft, sydvest for Kronborg og over for Sophie Brahes Gade og den trekantede Wiibroes Plads.

Som led i projekt Kulturhavn Kronborg er kajen i 2011 blevet udvidet med 18 meter ud i havnen. Derved er der skabt en bred promenade, som har flyttet kranen væk fra vandet. Jernbanen Helsingør-Hornbæk-Gilleleje løber tæt forbi kranen på dennes vestside.

Kranen er fremstillet af smedejernsplader, som er nittet sammen til en krummet bjælke, i den øverste del forstærket med tre store, gennemgående bolte. Sammenføjningerne er udvendigt dækket af jernbånd og indvendigt af T-jern. Konstruktionen er fastgjort til en cirkulær base af egetræ og dybt forankret i et fundament af granitkvadre. På tre af siderne sidder sortmalede tandhjul og håndsving til den manuelle betjening af kranen. Kædetrækket løber inden i kranbjælken. Kranen har i en årrække stået med orange rustbeskyttelsesmaling.

På den side af kranen, der vender mod byen, sidder en overmalet plade med påskriften: "W. FAIRBAIRN. ENGINEER MANCHESTER". I granitsoklen, ligeledes på bysiden, er Frederik 7.s monogram og årstallet 1862 i romertal indhugget.

Oven på soklen er der i ældre tid opsat et smedejernsrækværk.

Miljømæssig værdi

Kranen indgår som et skulpturelt element i Helsingørs havnemiljø foran rækken af fredede købmandsgårde i Strandgade og omkring Wiibroes Plads. Den markerer desuden det tidligere kajforløb og er et vidnesbyrd om havnefunktionerne i 1800-tallet.

Kulturhistorisk værdi

Kranen, udviklet og produceret af William Fairbairns verdensberømte maskinfabrik i Manchester, er et bemærkelsesværdigt eksempel på 1800-tallets teknologiske og ingeniørmæssige fremskridt og en af de få bevarede af sin art. I Danmark er det den næstældste bevarede svingkran i jern, og den repræsenterer dermed et vigtigt stykke havne- og industrihistorie.

Samtidig er Fairbairn-kranen et vidnesbyrd om den periode af Helsingørs historie, der ligger mellem øresundstoldens afskaffelse i 1857 og jernskibsværftets anlæggelse i 1882. En periode, hvor byens havn blev udvidet og forbedret (1859-62) for at tiltrække en større andel af Øresunds skibstrafik.

Arkitektonisk værdi

Med sin stramme og skulpturelle form fremstår Fairbairn-kranen som et stykke architecture without architects.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links