Lerkenfeld er en af Danmarks ældste herregårde og ligger ved Farsø på nordsiden af Lerkenfeld Å. På billedet ses Lerkenfeld fra gårdspladsen med det runde trappetårn fra 1560. Tegningen af Johannes Resen Steenstrup blev bragt i Illustreret Tidende i 1905.
.

Lerkenfeld rejser sig på et stort kvadratisk og delvis stensat voldsted med vandfyldte grave på alle sider. Godset kendes fra begyndelsen af 1400-tallet som sædegården Bonderup. I midten af 1500-tallet begyndte opførelsen af den nuværende hovedbygning i mur og bindingsværk over ældre fundamenter og kældre. Omkring 1560 blev bygningen omsat i munkesten, og et rundt, nordvendt trappetårn blev opført mod gårdspladsen. Hen imod år 1600 fuldførtes anlægget med to korte sidefløje i øst og vest. En nordfløj af uvis alder har hørt til anlægget, men den blev nedrevet allerede omkring 1670.

I 1681 blev den nyadlede landsdommer Peder Lerche eneejer af Bonderupgård, og godset omdøbtes i 1689 til Lerkenfeld. I 1695 havde Lerche samlet tilstrækkelig jord til, at Lerkenfeld kunne ophøjes til et stamhus for hans efterslægt. Stamhuset blev dog nedlagt allerede i 1743, og året efter overtog Wulff Caspar von Lüttichau Lerkenfeld, hvis indre kort efter blev indrettet i rokokostil.

Sønnen, Chr. Cæsar Lüttichau, afhændede i 1792 godset til tre brødre Mikkel, Jens og Peder Kjeldsen, og godset har siden, omend ikke i lige linje, været i Kjeldsen-slægtens eje. Det har siden 1956 tilhørt H.O.A. Kjeldsen, tidligere præsident i Landbrugsrådet, og godsets godt 600 ha drives i dag af sønnen Mikkel Kragh Kjeldsen.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links