Kort over herregårde og voldsteder i Vesthimmerlands Kommune

.

I Vesthimmerlands Kommune findes relativt få voldsteder og herregårde, hvoraf de fleste ligger i den vestlige del af kommunen.

Herregårdenes hovedbygninger er overvejende fra sidst i 1800-tallet med undtagelse af Aggersborg, Lerkenfeld, Vitskøl Kloster og Hessel.

Bedst kendt af kommunens voldsteder er vikingeborgen Aggersborg, der var i brug over en kort årrække i 900-tallet, men som siden afløstes af en kongsgård. Antallet af private voldsteder syd for Limfjorden er lille, som i det meste af det øvrige Himmerland, men et typisk eksempel på et middelalderligt voldsted findes i Vilsted, hvor der i kanten af den nu udtørrede sø har været et cirkelformet voldsted med en diameter på omkring 30 m omgivet af voldgrav og en ydre vold. Borgene er formentlig anlagt i perioden fra slutningen af 1200-tallet frem til omkring år 1400, en meget urolig periode i landets historie. Stedet har tilhørt forskellige grene af adelen; den tidligst kendte er af Panter-slægten.

Ved nordsiden af Lovns Bredning ved Elkjærgårde ligger resterne af et voldsted lidt af samme karakter. På banken blev der i 1882 fundet spor af en afbrændt bygning.

Flere af de stående herregårde i kommunen er opført på voldsteder, og der kan under nogle af disse gemme sig ældre anlæg, således at antallet af middelalderlige anlæg kan vise sig at være noget større.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links