Cistercienserklosteret Vitskøl blev nedlagt i forbindelse med Reformationen i 1536. Godssamleren Bjørn Andersen Bjørn til Stenalt ved Randers mageskiftede sig i 1573 til klosteret, der kort efter blev omdøbt til Bjørnsholm. Først i løbet af 1600-1700-tallet fik Bjørnsholm i store træk sit nuværende ydre.

Klosterets sydfløj forsvandt allerede i 1570’erne, hvor den blev erstattet af en mindre bygning, som atter blev nedrevet omkring år 1800. De tre hvidkalkede fløje under røde, teglhængte tage følger i store træk det gamle klosters grundplan omkring klostergården, og der indgår betydeligt middelalderligt murværk i øst- og især i vestfløjen. I sidstnævnte fløj er den overhvælvede såkaldte munkekælder et fint levn fra klostertiden. Østfløjens indre er præget af en ombygning fra midten af 1700-tallet med rigt snedkerarbejde i en blomstrende rokokostil. Endelig er den nuværende nordfløj stort set bygget fra grunden af i 1668 og senere ombygget i barokstil omkring 1770. Ved samme lejlighed blev hele anlægget pudset og hvidkalket. Vestfløjens trappegavle stammer fra 1800-tallet.

Staten overtog i 1934 hovedbygningen og i 1942 avlsgården. Ved den lejlighed fik hovedbygningen sit oprindelige navn, Vitskøl Kloster, tilbage, mens avlsgården med sine 170 ha fortsat kaldes Bjørnsholm. I dag drives bygningerne som uddannelsescenter under stiftelsen Vitskøl Kloster.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links