Møgeltønderhus, det nuværende Schackenborg, er uden tvivl den ældste borg i kommunen. Ribebispens gård i Tønder (dvs. Møgeltønder) nævnes i 1214 og op igennem århundredet som det sted, bønderne i området skulle aflevere afgifter. Biskoppen stod i 1260’erne på den danske konges side mod hertug Erik Abelsen, der i 1265 brændte Møgeltønderhus ned, samtidigt med at han byggede sin egen borg i købstaden Tønder. Møgeltønderhus, som borgen nu kaldtes, blev hurtigt genopført som en stærk fæstning og var resten af middelalderen Ribebispens hovedborg og administrative centrum i den sydligste del af Ribe Stift.

Den middelalderlige borg er stort set forsvundet ved etableringen af Schackenborg i 1660’erne, men den omfattede den sydlige halvdel af den hovedbanke, hvorpå det nuværende slot ligger. Den sydvestlige del af voldgraven omkring Schackenborg er antagelig rester af den middelalderlige voldgrav. Sydfløjen er i sin kerne en senmiddelalderlig fruerstue (kvindernes opholdsrum) fra den gamle borg, og på gårdspladsen, nordøst for sydfløjens gavl, har det store middelalderlige tårn sandsynligvis været placeret.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Tønder Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder