Mølledæmning, set fra øst
.
Mølledæmningen, set fra vest fra top
.
Mølledæmnignens vestlige del, set fra sydvest
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411768
Sted- og lokalitetsnummer
090515-20
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mølledæmning. Dæmningen består af en 36 m lang jordvold, der er indtil 2 m høj og 5 m bred ved fod, og 2 m bred ved krone. Dæmningen er orienteret SV-NØ. Gennemløbet er 1,5 m bredt med stensatte sider, og er anbragt ca. 11 m fra dæmningens vestlige ende.

Undersøgelseshistorie

1983
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Svendborg MuseumMølledæmning, som bør fredes.
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningMølledæmning. Dæmningen består af en 36 m lang jordvold, der er indtil 2 m høj og 5 m bred ved fod, og 2 m bred ved krone. Dæmningen er orienteret SV-NØ. Gennemløbet er 1,5 m bredt med stensatte sider, og er anbragt ca. 11 m fra dæmningens vestlige ende.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en dæmning, der løber langs en tidligere møllekanal.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links