8851 oversigt. Set fra S
.
8853 Svejrendeåen gennemløb i dæmningen. Set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4427135
Sted- og lokalitetsnummer
070203-206
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4427:135 Vandmølledæmning. Dæmningen, der forløber Ø-V, er 60 m lang, 4-8 m bred og 0,5-2 m høj. Lidt vest for midten løber åen Svejsrenden igennem et hul i dæmningen.

Undersøgelseshistorie

2018
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkVandmølledæmning. Dæmningens længde 60 m, bredde 4-8 m og højde 0,5-2 m. Lidt vest for midten løber åen Svejsrenden igennem et hul i dæmningen. Med dæmningen har der kunnet opstemmes vand et stykke opstrøms i ådalen hvor Svejsrenden løber. Dæmningen er ikke markeret på historiske kort, hvilket indikerer en datering før 1770-erne. Dæmningerne er registreret i Kulturmiljøregistrering og -udpegning for Stubbekøbing kommune (før 2007) s. 44: “Dæmningerne må tolkes som mølledæmninger fra middelalder/renæssance eller som fiskedamsdæmninger.” Med "dæmningerne" menes denne og dæmningen, der findes ca. 60 m SV for denne (sted- og lok.nr. 070203-207).
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links