8857 oversigt. Set fra V.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4427136
Sted- og lokalitetsnummer
070203-207
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4427:136 Vandmølledæmning. Dæmningen, der forløber Ø-V, har en længde på 62 m, er 8 m bred og har en højde på op til 2 m. Dæmningens nordside er mere stejl end dens sydside. Dæmningen er stensat med 25-40 cm store marksten på nordsiden mod den tidligere sø Lillesø.

Undersøgelseshistorie

2018
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkVandmølledæmning. Dæmningens længde 62 m, bredde 8 m og højde 1-2 m. Dæmningens nordside er mere stejl end dens sydside. Dæmningen er stensat med 25-40 cm store marksten på nordsiden mod den tidligere sø Lillesø, hvor der har kunnet opstemmes en del vand. Dæmningen er ikke markeret på historiske kort, hvilket indikerer en datering før 1770-erne. I Kulturmiljøregistrering for Stubbekøbing kommune (før 2007) s. 44: “Dæmningerne må tolkes som mølledæmninger fra middelalder/renæssance eller som fiskedamsdæmninger.”
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links