Herredstegninger
.
Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442727
Sted- og lokalitetsnummer
070203-9
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/10 1887, Det Classenske Fideikommis. Runddysse. Polygonalt kammer 2 m langt i N-S, 1,55 m i Ø-V. Indgangen mod SØ mellem 2 bæresten, ingen gang. Kammeret sat af 6 bæresten 0,9 m høje, herover en dæksten, 2,3 x 2,8 m bred, 1 m tyk. Jordhøjninghen 1 x 8 m med 4 randsten mod nord, den østligste af disse 1 m høj, de øvrige væltede. Græsklædt i ager. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse med højrest. Som beskrevet på blåt kort. Kammeret er fyldt med mindre sten. Højen ret ujævn, spec. i Ø.

Undersøgelseshistorie

1859
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1859
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(1) En smuk Dysse. Afbildninger af Prof. Kornerup i antiqua. topogr. Archiv. Flere af Bærestenene have tilkløvet indadvendende Sider. Fuldstændig udgravet. Høide under Dækstenen 3 F. Fredet ved Cancelli-Skriv. 22/8 1826. Bevoksning: 1984: Græs
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. Polygonalt kammer 2 m langt i n-s, 1,55 m i ø-v. Indgangen mod sø. mellem 2 bæresten, ingen gang. Kamret sat af 6 bæresten 0,90 m høje, herover en dæksten 2,30 x 2,80 m bred, 1 m tyk. Jordhøjningen 1 x 8 m med 4 randsten mod nord, den østligste af disse 1 m høj, de øvrige væltede. Græsklædt i ager
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1995
Privat opsamling - Guldborgsund MuseumFund af omtrent nederste 3/4 med ægparti af flintøkse, slebne bresider, uslebne smalsider. Største bredde ca. 5,5 cm, største tykkelse ca. 2 cm, bevaret længde ca. 10 cm. Øksen er kraftigt forbrændt og revnet, hvid/grå, med flere afsprængninger langs kanterne. Øksen er fundet ved foden af den fredede runddysse.
1995
Genstand givet til museum - Guldborgsund MuseumØksen bærer betegnelsen 1144 x 1.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links