10 km sten set mod nord
.
10 km sten
.
10 km sten set mod nord
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
251431
Sted- og lokalitetsnummer
150404-136
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2015 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mile- og kilometersten i granit. 10-kilometersten på strækningen Aarhus-Skanderborg. Rektangulær, opretstående sten (stele). Stenens synlige del er 25 x 25 x 75 cm. Stenen er hvidmalet og på den side som vender ud mod vejen er indhugget teksten ”10 km FRA AARHUS”, der er opmalet i rød farve. På bagsiden er indhugget ”2 MIIL”. Stenen kan opmales som hidtil i de oprindelige farver med linoliemaling og i samme typografi og omfang.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/milesten - KulturstyrelsenMilesten af typen stele. Hvidmalet granit. I godt stand men trænger til afrensning og opmaling. Står bag grøft i rabat. Påskrift: 10 km FRA AARHUS Påskrift bagside: 2 MIIL
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links