Mindesmærke 6
.
Mindesmærke 5
.
Mindesmærke set mod Aarhus
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
251438
Sted- og lokalitetsnummer
150404-139
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1946 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesten. Mindestenen er placeret i et 280 x 280 cm stort anlæg omkranset af brosten og gruslægning. Bag stenen er plantet stedsegrønne planter. Selve mindestenen er ca. 40 x 48 x 87 cm. På stenen er øverst indhugget to flagstænger, der krydser hinanden i et X. På hver flagstang findes et dannebrogsflag på halv stang. Flagene er malet i rød-hvide farver, mens flagstængerne er malet hvide. Nedenunder er indhugget inskriptionen: ”Næstformand i D.S.B. Karl Sejer Hasselager. Dræbt af Gestapo 26.3.1945. Rejst af Modstandsbevægelsen”. Inskriptionen er opmalet i sort, undtagen navnet Karl Sejer, der er omgivet af sort baggrundsfarve i et rektangulært felt. Ved stenen står en ca. 90 cm høj metalplakette. Mindestenen kan vedligeholdes som hidtil uden fredningsmyndighedens tilladelse. Stenen kan således opmales i de originale farver i samme omfang og med samme typografi som hidtil. Det omgivende anlæg med beplantning og gruslægning kan ligeledes vedligeholdes og udskiftes med lignende planter og belægning som hidtil. Kranse, blomster og lignende kan stadig placeres på mindesmærket uden forudgående dispensation.

Undersøgelseshistorie

2016
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenMindesten. Mindestenen er placeret i et 280 x 280 cm stort anlæg omkranset af brosten og gruslægning. Bag stenen er plantet stedsegrønne planter. Selve mindestenen er ca. 40 x 48 x 87 cm. På stenen er øverst indhugget to flagstænger, der krydser hinanden i et X. På hver flagstang findes et dannebrogsflag på halv stang. Flagene er malet i rød-hvide farver, mens flagstængerne er malet hvide. Nedenunder er indhugget inskriptionen: ”Næstformand i D.S.B. Karl Sejer Hasselager. Dræbt af Gestapo 26.3.1945. Rejst af Modstandsbevægelsen”. Inskriptionen er opmalet i sort, undtagen navnet Karl Sejer, der er omgivet af sort baggrundsfarve i et rektangulært felt. Ved stenen står en ca. 90 cm høj metalplakette. På metalplaketten står: ”Ud for denne mindesten blev næstformand ved DSB Karl Sejr om morgenen 26. marts 1945 skudt af Gestapo. Fire medlemmer af den berygtede ”Petergruppe” passerede i bil den cyklende banemand på deres vej fra to clearingmord i Vejle til nye ugerninger i Århus. To af gruppens medlemmer steg ud af bilen, stoppede Karl Sejr og forlangte at se hans legitimation, hvilket han straks efterkom. En af mændene skød efterfølgende den helt sagesløse Karl Sejr og tilføjede krigshistorien en af de mest kyniske og bestialske ugerninger udført af Gestapo mod en helt uskyldig dansk mand. Ormslev-Kolt Lokalhistoriske Samling”. Mindestenen kan vedligeholdes som hidtil uden fredningsmyndighedens tilladelse. Stenen kan således opmales i de originale farver i samme omfang og med samme typografi som hidtil. Det omgivende anlæg med beplantning og gruslægning kan ligeledes vedligeholdes og udskiftes med lignende planter og belægning som hidtil. Kranse, blomster og lignende kan stadig placeres på mindesmærket uden forudgående dispensation.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links