49363
.
49363
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
49363
Sted- og lokalitetsnummer
060401-6
Anlæg
Militærdepot, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

STORE KRUDTMAGASIN Rektangulær bygning med uregelmæssig formet ad-gangsbygning i syd. Har oprindeligt været i to etager, hver inddelt i to rum. Øverste etage har været overhvælvet med tøndehvælv, den sydligste 1/4 heraf er stadig bevaret. Opført af kløvede sten i forskellig størrelse, delvist oplagt i skifte, udmuret med røde og gule tegl samt granitkiler. Etageadskillelsen mellem de to etager, har været træbjælkelag. Der har været separat adgang til hver etage gennem en knækket gang i adgangsbygningen.

Undersøgelseshistorie

2001
Museal besigtigelse - KUAS, FortidsminderTilstandsvurdering 2001 af murværk mm.
2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterRuinen af Store Krudtmagasin på Christiansø
2009
Museal besigtigelse - KUAS, FortidsminderTilstandsvurdering 2009 af murværk mm.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links