Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431161
Sted- og lokalitetsnummer
230302-298
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindetavle fra 1864-1914. Tavle af rød sandsten, 90 cm høj, 68 cm bred, 4-5 cm dyb. Indskrift: Sort skrift, versaler: 1864 - 1914 TVENDE GANGE SKUDT I GRUS ATTER REJST SOM MØLLEHUS VOGTER FOR ET MINDEBO SELV EN BAUTA DANSK OG TRO SPEJD SAA LANGT DIT ØJE NAAR GRAV VED GRAV I MARKEN STAAR DANSKE MÆND GAV LIVET MEN TROSKAB HOLDER SKANSEN END TAARE DUGGET ÆREKRANS SLAAR OM DYBBØLS NAVN SIN GLANS SLÆGTER DØR MEN SPROGET BINDER FREMTID GROR AF DYRE MINDER

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links