4234 inskription på marmorplade mod NØ. Set fra NØ.
.
4230 oversigt. Set fra NØ.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382529
Sted- og lokalitetsnummer
050408-31
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af mindestøtte igang 1994 ************************************* Firkantet pille 0,4 x 0,4 m i kvardrat og 1,4 meter høj på trinformet postament 0,6 x 0,6 x 0,2 m henholdsvis 0,55 x 0,55 x 0,45 m. Hovedet er tagformet 0,5 x 0,5 m i fladen og 0,2 m høj, kiphøjden er 0,25 m. På pillens ene side er indfældet en hvid marmorplade 0,35 x 0,6 m stor med indskriften: KIERLIGHED OG HØJAGTELSE HAVER REIST DENNE STØTTE FOR ANNA MAR IE ELISE GRUNDTVIG FØDT CARLSEN Fra 1850 til 1854 var hun eierinde af rønnbechsholm: afskaffede hoverie skienkede iagtfrihed og overdrog eiendomsret ikke til sit eget men til sine undergivnes vel. Derfor vil hendes minde altid leve. Hendes siæl er hos guds engle, hun var vor frelser kiær. Hun var os kiær. Rønnebechholms bønder satte mindesmærket den Tde august 1855. Beliggende i skov på en uregelmæssig brolægning af marksten halvvejs nede af Mogenstrup Ås' nordvendte skråning.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links