Marmortavle - fra S
.
Bagside - fra N
.
Mindesten fra siden m. stok - fra V
.

Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2930209
Sted- og lokalitetsnummer
020310-506
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1865 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2930:209 Mindesmærke. Mindesten over sognets faldne i krigen i 1864. Stenen måler 174 x 88 x 45 cm. I granitstenen er indsat en marmorplade med inskriptionen: "SØLLERØD SOGN SATTE DENNE STEN TIL MINDE OM DEM AF SOGNET DER FALDT I KAMPEN FOR FÆDRELANDET I AARET 1864. HANS JENSEN, D. 18. APRIL. 25 AAR GAMMEL PETER JØRGENSEN, D. 13. APRIL, 40 AAR GAMMEL CHRISTIAN PETEREN, D. 13. APRIL, 26 AAR GAMMEL LARS SØBORG, D. 3. JULI, 29 AAR GAMMEL HANS GOTFRED LORENTSEN, D. 30. APRIL, 31 AAR GAMMEL CHARLES EMIL JENSEN, D. 22. MAI, 25 AAR GAMMEL GUDS VILLIE SKEE!” Inskriptionen er opmalet med sort maling.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiMindesten i granit med marmorplade sat over sognets faldne i krigen i 1864. Stenen måler 174 x 88 x 45 cm. Inskriptionen lyder: "Søllerød Sogn satte denne sten til minde om dem af sognet der faldt i kampen for fædrelandet i aaret 1864. Hans Jensen, D. 18. april. 25 aar gammel Peter Jørgensen, D. 13. april. 40 aar gammel Christian Petersen, D. 13. april. 26 aar gammel Lars Søborg, D. 3. juli. 29 aar gammel Hans Gotfred Lorentsen, D. 30. april. 31 aar gammel Charles Emil Jensen, D. 22. mai, 25 aar gammel Guds villie skee!" ** Historik ** På kirkegården afsløredes den 25. juni 1865 en stor mindesten i granit med marmorplade med navnene på sognets faldne i 1864. 1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 435 Hans Jensen, født 9. september 1840 i Højelse, Højelse sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Jens Christensen og Maren Jensdatter. Tjenestekarl i Øverød, Søllerød sogn. Cohen 1864/91: Hans Jensen Høielte 2. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 144 Peder Jørgensen, født 28. november 1824 i Tårup, Auning sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 29. april, begravet på Glücksburg kirkegård 3. maj. Søn af gårdmand Jørgen Pedersen og Maren Sørensdatter. Tjener hos konferensråd Moltke på Frydenlund, Søllerød sogn. Deltog også i Treårskrigen. Cohen 1864/170: Peter Jørgensen Thaarup 3. Menig ved 18. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 127 Niels Christian Petersen, født 2. januar 1838 i Virum, Lyngby sogn, såret ved Dybbøl 7. april 1864, død på Augustenborg lazaret 13. april, begravet på Augustenborg kirkegård 19. april. Søn af murersvend Hans Christian Petersen. og Kirstine Pedersdatter. Arbejdsmand i Øverød, Søllerød sogn. Cohen 1864/154: Niels Christian Petersen Virum 4. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 616 Lars Olesen Søborg, født 26. september 1835 i Nærum, Søllerød sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almenkirkegård 6. juli. Søn af hjulmand Ole Søborg og Kirstine Mortensdatter. Hjulmagersvend i Nærum. Cohen 1864/89: Lars Olsen Søborg Nærum 5. Menig ved 15. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 53 Hans Gotfred Lorentzen, født 3. august 1833 i Nærum, Søllerød sogn, død af tyfus på Augustenborg lazaret 30. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 4. maj. Søn af slagter Jørgen Lorentzen og Maren Sørensdatter. Slagtermester i Vedbæk. Cohen 1864/140: Hans Gottfred Lorentzen Nærum 6. Menig ved 9. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 461 Charles Emil Jensen, født 26. november 1839 på Fødselsstiftelsen, København, død af tyfus på Skjoldemose lazaret 22. maj 1864, begravet på Stenstrup kirkegård 25. maj. Søn af arbejdsmand Hans Nicolaj Jensen og Gertrud Marie Petersen Flyttede med forældrene til Skodsborg, Søllerød sogn. Skomagersvend i Skodsborg. Cohen 1864/128: Charles Emil Jensen Kjøbenhavn
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links