Befolkning og areal i Middelfart Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020). *Gelsted er af Danmarks Statistik opgjort som én by og ligger i både Middelfart og Assens Kommuner.
.
Befolkningsudviklingen i Nørre Aaby 1921-2020.
.
Det centrale Nørre Aaby, 2020. Kortet viser, hvorledes kirkebyen mod øst og stationsbyen mod vest er vokset sammen, og at byen har udviklet sig både nord og syd for jernbanen. Den nordlige del med hovedgaden Østergade rummer detailhandel samt service. Ved Grandvej er der indrettet erhvervspark i en tidligere fabriksbygning. Syd for banen ligger ældre og nyere boligkvarterer, skole og idrætsanlæg. Bebyggelsen omslutter et grønt område med Viby Å.
.

Nørre Aaby har en befolkning på 3.007 og et areal på 2,3 km2. Byen ligger 10 km sydøst for Middelfart og 33 km vest for Odense. Byen er anlagt i et frugtbart og svagt bølget morænelandskab, der gennemskæres af Viby Å i en vestgående dal mod Gamborg Fjord og Lillebælt. Med efterkrigstidens parcelhusboom blev den gamle kirkelandsby og den nye stationsby bundet sammen. Siden er også opstået en stor bydel syd for banen. Nørre Aaby har flere efterskoler og mod nord et større erhvervskvarter med bl.a. fødevarefremstilling. Den østlige omfartsvej Assensvej leder til Fynske Motorvej lige nord for byen.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Nørre Aaby er måske fra 1304, hvor formen Aby optræder. Det tidligste sikre belæg er Ouby (*1384), og i senere belæg findes former som Aby (1435) og Nør Oubye (1606). Navnet er sammensat af substantivet å og substantivet by. Det sigter således til byens beliggenhed ved Viby Å. Siden 1500-tallet har det foranstillede Nørre adskilt navnet fra Sønder Åby.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Middelfart Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer