Befolkning og areal i Middelfart Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020). *Gelsted er af Danmarks Statistik opgjort som én by og ligger i både Middelfart og Assens Kommuner.
.
Befolkningsudviklingen i Strib 1921-2020. I perioden 1950-70 er Strib opgjort under Middelfart.
.
Det centrale Strib, 2020. Kortet viser den ældre del af Strib med hovedgaden Vestergade. De to havne ved Strandvejen mod Middelfart stammer fra færgeepoken; jernbanestationen lå ved den nordlige. Nordkysten har sandstrand under en stejl skrænt, der krones af en række store villaer.
.
Strib ligger på næsset Strib Odde i Lillebælt. Næssets og byens vestligste punkt markeres af Strib Odde Fyr. Det første fyr blev opført her i 1883 i form af et 6 m højt jerntårn. Det nuværende 21 m høje murede, hvide fyr blev bygget i år 1900. Bag fyret breder Strib sig mod øst, sydøst og syd.
.

Strib har en befolkning på 4.766 og et areal på 3,1 km2. Byen ligger 4 km nordøst for Middelfart på og ved halvøen Strib Odde ved Lillebælt, som her slynger sig knap 2 km bredt mellem Fyn og Fredericia i Jylland. Bebyggelsen bredte sig fra halvøens vestside mod sydøst knap 3 km ind i landet og langs kysten mod syd til den nye Lillebæltsbro. Byen består mest af parcelhuse med indslag af nyere rækkehuse især mod vest. Efter den første bros åbning og færgefartens ophør i 1935 har Strib kun haft få arbejdspladser, men den er en eftertragtet boligby.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Strib er fra 1553, hvor formen Strif optræder. I senere belæg findes former som Strib (1664) og Striib (1776). Navnet er identisk med det gammeldanske substantiv strip, som betyder »strimmel«, og som er nært beslægtet med substantivet stribe. Da navnet vedrører en skov i flere af de ældste kilder, sigter det sandsynligvis til en smal skovstrimmel.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Middelfart Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer