Nordvest for Nørre Vissing ligger Galten Teglværks nedlagte lergrav, hvor der i 16 år blev gravet efter fedt ler fra Eocæn, mens de overliggende ca. 10 m tykke lag fra Oligocæn og Miocæn blev ryddet af. Det grønlige, kalkholdige ler har lag med kalkkonkretioner, og den øvre del er gennemgravet af dyr. Leret, som kaldes Søvind Mergel og blev aflejret i havet på 200‑400 m’s dybde for 45‑35 mio. år siden, har været anvendt til fremstilling af mursten.

Over leret fra Eocæn ligger et lag af mørkebrunt, glimmerholdigt ler med det grønne mineral glaukonit, sorte fosforitnoduler og fossiler af snegle og muslinger. Det blev aflejret i Sen Oligocæn for ca. 25 mio. år siden. Flere steder i leret findes mere grønlige, sandede lag, der indeholder store mængder glaukonit. Det grønblå mineral anvendes bl.a. som farvestof i tekstilindustrien. På grund af glaukonits store ionbytningsevne har man desuden forsøgt at bruge det til gyllerensning. Både ler og sand blev aflejret i havet på under 100 m’s dybde. En skarp grænse adskiller lagene fra Sen Eocæn og Sen Oligocæn. Den antyder, at der er sket en omfattende erosion i det lange tidsrum, der adskiller aflejringen af de to lag.

Over det glimmerholdige ler findes lag af brunligt, glimmerrigt ler med lerjernsten. Leret overlejres af vekslende lag af ler og sand med forskellige strukturer som krydslejring og lagdeling. Lagene er aflejret i et kystnært miljø med tidevand og barriereøer i Tidlig Miocæn. I disse lag er der ikke fundet fossiler.

Videre læsning

Læs mere om Skanderborg Kommunes geologi

Læs også om

Se alle artikler om Geologi