Lolland Kommune har sundhedscentre i Nakskov og Maribo. I begge byer ligger sundhedscentrene i bygninger, der tidligere rummede de lokale sygehuse.

Nakskov Sygehus på Hoskiærsvej lukkede i 2011 efter i 99 år at have ligget på adressen. Det skete i forbindelse med, at behandlingerne blev samlet på Nykøbing F. Sygehus, der i regionens sygehusplanlægning er valgt som det store akutsygehus på Lolland-Falster.

Efter nedrivning af en del af de ældre bygninger blev komplekset indrettet til Nakskov Sundhedscenter, der rummer funktioner fra både Lolland Kommune og Region Sjælland.

Nakskov Sundhedscenter fremstår i begyndelsen af 2020’erne som en veludbygget udgave af et moderne sundhedscenter. Inden for de medicinske sygdomme som lungesygdomme, sukkersyge og hjertesygdomme har regionen ambulatorier, hvor speciallæger fra hospitalerne behandler patienterne. Der er også mulighed for røntgenundersøgelser og skanninger, jordemoderkontrol og blodprøver, og praktiserende læger har konsultation i sundhedscenteret.

Den kommunale del indeholder bl.a. sygeplejeklinik, fysioterapi og genoptræning samt rusmiddelcenter. De mange funktioner i sundhedscenteret giver mulighed for samarbejde mellem kommune og region, og borgerne kan få foretaget undersøgelser og behandlinger uden den væsentlig længere transport til sygehuset.

I et udspil i oktober 2021 beskrev regeringen behovet for at styrke det nære sundhedsvæsen. Heri indgik oprettelse af 20 nye nærhospitaler rundtom i landet. For Lolland-Falster omfattede forslaget et nyt nærhospital i Nakskov, hvor der er omkring 55 km til Nykøbing F. Sygehus. Hvis planen udmøntes, er en mulighed at gøre det gennem en udbygning af sundhedscenteret.

I Maribo var amtssygehuset i 1956 rykket ind i nye bygninger på Søndre Boulevard, der afløste det tidligere sygehus. I 2003 besluttede det daværende Storstrøms Amt, at sygehuset i Maribo skulle lukkes i løbet af 2003-04, fordi amtet med en ny sygehusplan satsede på færre og større sygehuse med flere specialer. Funktionerne fra Maribo Amtssygehus blev derfor flyttet 30 km mod øst til sygehuset i Nykøbing F.

På Maribo Sundhedscenter er mulighederne for behandling og undersøgelser mindre end i Nakskov. Sundhedscenteret drives af Lolland Kommune, som har et bredt tilbud til borgerne, bl.a. hjælp til forebyggelse, genoptræning, sårpleje og injektioner af medicin. Der er også en privat kirurgisk klinik samt psykologer og praktiserende læger i centeret.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Lolland Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg