Den bygningsfredede Notmark Præstegård fra 1688 havde oprindelig bolig, stald og lo i samme længe: et ældgammelt træk med rod i jernalderen, som nu kun er sporadisk bevaret i Vestslesvigs frisiske egne. Det 30 fag lange bindingsværkshus med stor have ligger synligt ud til landevejen og Notmark Kirke. Præstegården har dekorativt og kraftigt, tjæret bindingsværk og pyntelige, mønstermurede tavl af røde teglsten under et vældigt stråtag, som to brede taskekviste skyder sig op i.

Bygherren var, som tavlen over indgangen fortæller, Frederik Jørgensen Cruckow, der som fjerde generation af samme slægt i Notmark var præst i perioden 1682‑99. Stuehuset indgik tidligere i et firlænget gårdanlæg, men truet af nedrivning blev det værdifulde stuehus gennemgribende restaureret af Mogens Meyling i 1952.

Videre læsning

Læs mere om Præstegårde i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde