Våbenskjolde for Thomas Sture og Barta Sture samt datering 1564.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1564-1564 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Udsnit mod syd.

.

Kalkmalerierne i Notmark Kirke forestiller indskrifter, våbenskjolde og dyr.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Dateret udsmykning, der tilkendegiver hvilke personer, der finansierede den.

Kalkmalerierne i korets 2. østkappe og 2. fags nordkappe er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, om end de er moderat tilsmudsede.

Kirken

Notmark Kirkes ældste dele udgøres af et romansk kor og skib opført i rå kampesten. Skibet har fladt loft, mens koret fik et ottedelt hvælv ca. 1450. I første halvdel af 1200-tallet opførtes et vesttårn, som er bredere end skibet, og hvis nederste stokværk overvejende er i kampesten, mens de øvre stokværk er i munkesten. Det øverste stokværk er ombygget i 1500-tallet. Tårnrummet havde oprindeligt hvælv, men har nu fladt loft. I senmiddelalderen opførtes på skibets sydside et våbenhus i rå kampesten med detaljer i munkesten. Enten i senmiddelalderen eller i 1563-64 forlængedes koret mod øst med ét fag i rå kampesten og munkesten med samtidigt, seksdelt hvælv. En nordre korsarm blev opført i 1792, hvorved det romanske skibs nordmur forsvandt. I 1857 opførtes et sakristi ved korets østgavl og i 1896 et fyrrum på korets nordside.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links