Ornamental udsmykning omkring og over niche formentlig til monstransen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1400-1957 (1375-1475 Gotik, 1550-1630 Renæssance og 1920-Nyere tid). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ranker i korbue mod syd.
.

Kalkmalerierne i Hørup Kirke forestiller indskrifter, engle og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, andre borter, arkitektur, planteornamentik borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), beslagværk og kartouche, ranke og blad og blomst (stilistisk).

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Udsmykningen omkring nichen i korets østvæg er meget usædvanlig og findes kun her. Derudover har kirken tre andre udsmykninger. Maleri på korbue er fra sent 1800-tallet eller begyndelsen af 1900-tallet og derfor ikke registreret.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I maleriet på korets østvæg forekommer revner i reparationer partielt med tab af reparationspuds til følge. Reparationer er ikke udført tilfredsstillende, hvilket fremgår af, at mørtel langs reparationskanter er ført ind over maleriet. Endvidere forekommer mekaniske skader fra stød og slag. På triumfvæggen forekommer en enkelt større revne i det sydligste våbenskjold. I maleriet ses endvidere enkelte, punktvise afskalninger. Nyere reparationer er misfarvede, og langs loftet er mørtel og vand fra en reparation løbet ned over maleriet.

Kirken

Hørup Kirkes romanske kor er opført i kampesten. Skibet, der er bygget i kampesten iblandet munkesten, er opført i en efterfølgende fase, formentlig senest o. 1200. Skibet, der har fladt bræddeloft, er desuden i tidlig gotisk tid forlænget mod vest. Koret er nok i første halvdel af 1400-tallet udvidet mod øst og har samtidig fået indsat to krydshvælv. Korbuen er tilspidset og triumfvæggen omsat ved udvidelsen af koret. En tagrytter oven på koret er muligvis også fra denne tid. Det sydvendte våbenhus i munkesten er formentlig fra først i 1500-tallet. Et sakristi nord for koret er fra 1840. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links