Ribbekryds.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1225-1510 (1475-1550 Sengotik, 1275-1375 Tidlig gotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Havnbjergværkstedet (o. 1490-1510) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

I østre vindues smig rester efter romansk udsmykning. Murstensimitation i gråt, rødt og hvidt.
.

Kalkmalerierne i Havnbjerg Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), vrængefigurer og masker, dyr, indskrifter, apostle og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, planteornamentik borter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne krabbeblad, passerroset, ranke og blad og vase og buket.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I koret findes to forskellige udmalinger, hvoraf den senromanske eller tidlig gotiske på korets nordvæg og i vinduesmigen har nogle uidentificerede, men interessante scener.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korhvælvet er kraftigt tilsmudsede, og i østkappen ses et mindre fugtskjold og små saltskader. Langs alle skjoldbuer er der større revneforløb, som bør kontrolleres. Hvælvene er i øvrigt i en god bevaringstilstand. Malerierne på korets nordvæg og i vinduets smige er ligeledes tilsmudsede, og i vinduet ses en større revne, som bør kontrolleres.

Kirken

Havnbjerg Kirke har romansk kor og skib opført i rå kampesten med hjørner og detaljer i let tildannede granitkvadre. I sengotisk tid ombyggedes kor, sidemurene forhøjedes og østgavlen blev helt fornyet i munkesten. Korbuen ændredes, og korets oprindelige tøndehvælv af træ erstattedes af et muret krydshvælv. Skibet har fladt loft. Det sengotiske våbenhus på skibets nordside er opført i rå kampesten. Halvtagssakristiet ved korets østgavl er opført i 1780 og udvidet mod nord i 1812. Vesttårnet, der i 1856-57 afløste et fritstående klokkehus, er opført i gule mursten og helt skalmuret i 1883.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links