Maria Magdalene tager imod Kristi hånd mens Jomfru Maria holder hans fødder. Bagved Maria Kleofas og Maria Salome.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1175-1700 (1475-1550 Sengotik, 1620-1750 Barok og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Dommedag.
.

Kalkmalerierne i Tandslet Kirke forestiller scener fra det nye testamente og Dommedag. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Nikodemus (Farisær), indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, engle, djævle, indvielseskors, våbenskjolde og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre ornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, ranke og blad, trappe, frugt og bær.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er mindst fire forskellige udsmykninger. Dommedagsscenen i korets østkappe er hurtigt efter dens tilblivelse (dateret ved indskrift til 1501) suppleret med ranker, der kan have prydet det meste af kirken.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne på kor og skibs vægge samt på triumfvæg er kraftigt tilsmudsede. I kor ses en del revnedannelser, hvor det bør undersøges, om omgivende malepuds eventuelt sidder løs. Kirkeværgen oplyser, at der er udført arbejde med henblik på at forhindre bygningssætninger, hvorfor revnedannelserne ikke vurderes aktive. Inskriptionsfeltet på skibets sydvæg er under nedbrydning, da kalk- og farvelag skaller af. Det anbefales, at der udføres en rensning af kirkens udsmykning.

Kirken

Tandslet Kirke har romansk apsis, kor og skib opført i første halvdel af 1200-tallet i munkesten og rå kampesten. Apsidens oprindelige hvælv er bevaret. Korbuens sydside er forhugget og reetableret i forbindelse med opgangen til prædikestolen. Koret har hvælv fra o. 1500, mens skibet har fladt loft. Et halvtagssakristi på korets nordside er formentlig fra 1400-tallet og opført i rå kampesten og munkesten med samtidigt hvælv. Våbenhuset på skibets sydside er fra 1500-tallet og opført i munkesten på kampestenssyld. På kirkegården er et fritstående tømret klokkehus fra middelalderen.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links