Opstandelsen og Himmelfarten.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korbue mod syd. Kvinde med langt, gult hår samt tromme.
.

Kalkmalerierne i Dybbøl Kirke forestiller scener fra det nye testamente, indvielseskors, dagligliv, apostle, Kristus/Jesus (Guds søn) og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), frugt og bær, ranke og blad og omvundet stav.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Korbuens udsmykning er usædvanlig og indtil nu ikke sikkert tolket.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne på kor og skibs vægge samt i korbuen er kraftigt tilsmudsede, og der er mange mindre skader i farve- og kalklag. I skibet er opstillet en lysglobe tæt ved malerierne nord for korbueåbningen. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra brug af levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring.

Kirken

Dybbøl Kirke har romansk kor og skib opført i munkesten ca. 1200-50. I 1586 er koret forlænget mod øst i store røde teglsten. I 1733 er korets mure forhøjet 1,25 m i flensborgsten, så kor og skib er lige høje. I 1750 er på korets østside opført et gravkapel i små røde teglsten. I 1790 fik skibet en vestforlængelse, der udvendigt er i flensborgsten og indvendigt i røde teglsten, som formentlig er genanvendte fra skibets nedrevne vestgavl. Vesttårnet, der har åben forhal mod syd og trappehus mod nord, er opført i 1857 i romansk stil med gule mursten. Hele kirken har fladt loft bortset fra tårnrummet, der har et samtidigt grathvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links