Rankeværk med kolbeblomster og fugle.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1530 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Nordborgværkstedet/Peter Ly..kt (o. 1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Nordre flig. Rankeværk med kolbeblomster.
.

Kalkmalerierne i Sottrup Kirke forestiller Matthæus (Evangelist), Markus (Evangelist), Lukas (Evangelist), Johannes (Evangelist), vrængefigurer og masker, indskrifter, dyr, bomærker, våbenskjolde, narre, gøglere og jøder og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, arkitektur, topornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), palmette, cirkel, firkant, rombe og trekant, frugt og bær, ranke og blad, stjerne og menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. En velbevaret og vigtig udsmykning fra Nordborgværkstedet. Muligvis fortæller våbenskjoldene i hvælvene om murerene eller malerenes identitet.

Malerierne i korets hvælv er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Det romanske fragment på skibets nordvæg er, som den gotiske indskrift på ribbekonsol, konserveret, men ikke farveudbedret.

Kirken

Sottrup Kirke består af romansk kor og skib med to senmiddelalderlige tilbygninger, et tårn med samtidigt krydshvælv i vest, formentlig fra 1400-tallet, og en korforlængelse fra sidste fjerdedel af 1400-tallet. På det romanske kors nordside blev der i 1862 opført et sakristi. Det romanske kor og skib er opført af rå kamp med hjørnekvadre på en rundstavsprofileret sokkel. Tårn og korforlængelse er opført i munkesten. Under det udvidede kor er der herudover genanvendte kvadre fra det nedrevne apsis. Formentlig i umiddelbar forsættelse af korets forlængelse er der indbygget hvælv i kor og skib. To i koret: det østlige med otte ribber, det vestlige med fire. Tre i skibet: det østlige med fire ribber, de vestlige med seks. Antallet af ribber i hvælvene varierer fra fire til otte. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links