Dommedag, Johannesørnen i medaljon ovenover.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og kapel. Malerierne er dateret til 1245-1530 (1175-1275 Senromansk, 1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Nordborgværkstedet/Peter Ly..kt (o. 1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Matthæusenglen.
.

Kalkmalerierne i Nordborg Kirke forestiller scener fra det nye testamente og Dommedag. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Johannes (Evangelist), Johannes Døber (Kristi forløber), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Lukas (Evangelist), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), våbenskjolde, vrængefigurer og masker, indvielseskors, indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, topornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), frugt og bær, ranke og blad, krabbeblad og omvundet stav.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Malerierne er særegne ved kombinationen af evangelistsymbolerne og Dommedagsscenen.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. I sydkapellets hvælv, især i sydkappe og vestkappe, er en aktiv nedbrydning i gang på grund af salte. I store partier af hvælvet ses tab af farve-og kalklag. Hvælvet er kraftigt tilsmudset og misfarvet. Kalkmalerierne på hovedskibets nordvæg er tillige kraftigt tilsmudsede, og også her ses en del misfarvning. Ældre reparationer har i områder løsnet sig fra underlag. Der er store områder, hvor løbere har trukket gullige spor efter sig. Alle malerierne har behov for istandsættelse.

Kirken

Arkadebue mod vest. Ornamentik.

.

Nordborg Kirke har romansk kor og skib fra ca. 1200-50 opført i munkesten. I romansk tid er mod vest tilføjet et tårn i munkesten, hvoraf nu kun underdelen er bevaret som en forlængelse af skibet. O. 1500 er der i skibet indmuret tre hvælv, hvoraf de to vestlige har seks ribber, mens det østlige kun har fem. Omtrent samtidig er der indbygget et seksribbet hvælv i tårnrumet. I senmiddelalderen er ud for skibets østligste fag opført et sydkapel med samtidigt hvælv. O. 1700 er koret blevet forlænget mod øst, og der er samtidig opført et jævnbredt gravkapel i forlængelse af koret - alt i røde og gule mursten på granitsokkel. Ved forlængelsen har koret fået et seksdelt hvælv, og gravkapellet har et samtidigt krydshvælv. Kapellet på skibets nordside er opført i 1785 som erstatning for et tidligere kapel i bindingsværk. Over det senmiddelalderlige sydkapel rejstes i 1789 et klokketårn. I 1882 byggedes et trappehus på sydkapellets østside, et sakristi på korets nordside og et våbenhus ved kirkens vestgavl.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links