Korsfæstelsen med engle, der samler Kristi blod op i kalke.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kapel. Malerierne er dateret til 1425-1600 (1375-1475 Gotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Bønnen i Getsemane have.
.

Kalkmalerierne i Lysabild Kirke forestiller Kristi lidelse, død og opstandelse, Kristus/Jesus (Guds søn), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Peter (Apostel), indskrifter, engle, vrængefigurer og masker og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter og draperier. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant og blomst (stilistisk).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Korsfæstelsesscenen er i kalkmalerisammenhæng usædvanlig ved, at engle opsamler blod fra Kristi sår. Antal af vrængefigurer og masker er stort og varieret.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I Helligblods-kapellets hvælv er der store fugtskjolder og misfarvninger. På vestvæggen ses et mikrobielt angreb, som forplanter sig op i tilstødende fliges. Fugtproblemer ses endvidere på nordvæg og delvist på østvæggen. I østkappen er der større revneforløb midt gennem motivet. I øvrigt forekommer der overalt en del svindrevner. Malerierne er tilsmudsede.

Kirken

Lysabild Kirkes ældste dele er resterne af et senromansk kor og skib, opført i munkesten o. 1200-50. Senest i 1300-tallet er skibet ligeledes i munkesten forlænget mod vest. O. 1400 er murene i kor og skib forhøjet 1,2 m, og der er indbygget hvælv. På kirkens nordside ud for koret og skibets østligste fag er der i ca. 1400-25 rejst et dobbeltkapel i kamp og munkesten. Indvendigt er kapellet delt i to. Den vestlige del har samtidigt hvælv, mens den østlige del oprindelig har været delt i to etager med et bjælkelag. I nyere tid er i det østre rum indbygget et præsteværelse. Vesttårnet er formentlig fra 1400-tallet og har ansatser til et aldrig fuldført hvælv. I 1782 blev skibets og korets sydmur nedrevet, og der blev opført et søndre sideskib med fire hvælvede fag i gule mursten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links