Ornamental udsmykning langs ribber og i kappen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1675 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Havnbjergværkstedet (o. 1490-1510) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Vrængemaske i østre kappeflig.
.

Kalkmalerierne i Oksbøl Kirke forestiller vrængefigurer, masker og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne krabbeblad, passerroset, ranke og blad, vase og buket og blomst (naturalistisk).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er der to udsmykninger. Den ældste fra sengotisk tid af egnens sædvanlige type i korets hvælv. Den yngste over opgangen til prædikestolen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i korets hvælv er tilsmudsede og har enkelte misfarvede reparationer.

Kirken

Oksbøl Kirkes romanske kor og skib er opført i kampesten på profileret kvadersokkel og med hjørner af granitkvadre. Koret fik i sengotisk tid indsat krydshvælv, hvorved korbuen blev omsat og spidset til. Herudover fik koret to kraftige støttepiller mod øst. Skibet har fladt loft. Det sengotiske vesttårn med samtidigt krydshvælv er forneden bygget i kampesten iblandet munkesten. De øverste stokværk er i munkesten. Tårnet har mod sydvest et trappehus fra 1775. Det sydvendte våbenhus i kampesten og munkesten er ligeledes sengotisk. Et sakristi øst for koret er formentlig fra sidst i 1700-tallet, og et nordvendt gravkapel med tøndehvælv er fra 1697. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links