Befolkningsudviklingen i Oksbøl 1921‑2019.
.
Oksbøl, 2019. Kortudsnittets sydlige del viser stationsbymidten, hvor Torvegade møder Vester-, Sønder-, Øster- og Nørregade med ansatser til karrébebyggelse og nogen butikshandel. Parcelhuskvarteret vest for Kirkegade, idrætsanlægget ved Strandvejen og den store skole i nordvest er opført på tidligere plantageareal. Aal Kirke, der engang var fritliggende, blev indhentet af Oksbøls vækst midt i 1900-tallet. I det sydøstlige hjørne ved stationen krydser banen Østergade i niveau.
.
På det lille torv foran SuperBrugsen på Vestergade i Oksbøl er der mulighed for at hvile benene og nyde en forfriskning. Vestergade er et af de områder, der i Varde Kommunes udviklingsplan for 2020 er udpeget som et indsatsområde. Gaden foreslås udlagt som delvis overdækket gågade, hvor facader skal renoveres, legeplads etableres, og vandløb oprettes for at tiltrække både handel og handlende.
.
Befolkning og areal i Varde Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2019).
.

Oksbøl har en befolkning på 2.867 og et areal på 2,3 km2. Byen ligger 21 km nordvest for Esbjerg på grænsen mellem Varde Bakkeø og det brede klitbælte langs Vesterhavet 10 km vestpå. Mod syd er der 3 km med lave strandenge til Ho Bugt, som er en del af Vadehavet, og mod nordøst hæver den opdyrkede bakkeø sig svagt til 25 m. Byområdet, der ligger i 10‑15 m’s højde, har en helt uregelmæssig form, bestemt af vej- og jernbaneforløb og af Ål Klitplantage med Oksbøl Kaserne, der afgrænser byen mod vest. Vestbanen Varde-Nørre Nebel løber ind østfra og drejer nordpå lige før Oksbøl Station. Ved Bavnhøj 1 km nordligere er der trinbræt. Den oprindelige stationsby blev især i 1970’erne udvidet med parcelhuskvarterer mod syd og øst. Byvæksten fortsatte herefter i et roligere tempo; de nyeste kvarterer af parcel- og rækkehuse ligger nordligst. Mod sydøst findes et lille erhvervskvarter. I den gamle Oksbøllejr indrettes nu flygtningemuseet FLUGT ved en sammenbygning af to af de bevarede bygninger, efter et projekt tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG). Syd om byen løber en omfartsvej, der forbinder Esbjerg og Varde med sommerhusområderne ved Blåvand og Vejers Strand.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra 1481, hvor det optræder i formen Oxbøl. I senere kilder findes det som Oxebøll (1494) og Oxebølle (1565). Navnet er sammensat af de gammeldanske substantiver uxi og bøli, hhv. i betydningen »okse« og »gård«, med den samlede betydning »gården med okserne«. Det middelalderlige navn indikerer, at den oprindelige gård har haft kvæghold.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer