På vestsiden af Rødovre Rådhus ligger Rødovre Rådhusplæne – et stort, smukt græsrum afgrænset af linderækker.

I 2001 omformede landskabsarkitekt Sven-Ingvar Anderssons tegnestue pladsen på den anden side ved biblioteket. Den nye Rødovre Rådhusplads har en bred og ca. 100 m lang, lavvandet kanal, flankeret af en bred græsbræmme langs linderækken ud for biblioteket. Den ene ende af kanalen udvider sig til en lille sø med en ø af elletrunter, dvs. nedskårne elletræer, som står i kontrast til omgivelserne og ligner et naturligt ellekrat. Rådhuspladsen forbinder arkitekt Arne Jacobsens to markante bygninger, Rødovre Rådhus og Rødovre Bibliotek.

Rødovre Kommunes Store Cykeldag begynder på Rødovre Rådhusplæne. Plænen danner desuden ramme om sankthansbål, byfest og cirkus, når det kommer til byen.

Videre læsning

Læs mere om Rødovres arkitektur

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur