I 1949 blev arealerne omkring Rødovre Stadion og op mod Harrestrup Å fredet for at sikre det grønne område for offentligheden og bevare boldbaner og sportsplads. Fredningen omfatter også den ca. 2,8 ha store Stadionparken, som dog først blev anlagt i 1955. Sammen med Vestvolden, Kagsmose og Schweizerdalsparken, ligeledes i Rødovre Kommune, er Stadionparken desuden udpeget som et naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser. I disse områder skal den biologiske mangfoldighed styrkes ved bl.a. at bevare områdernes store, gamle træer.

Parkens landskab veksler mellem græsplæner, enkeltstående træer, smålunde og levende hegn samt en central 0,6 ha stor sø. Søens fugleliv omfatter bl.a. knopsvane, grønbenet rørhøne og fiskehejre, mens almindelige småfugle holder til i parkens træer og levende hegn. Svampene tæller forskellige skørhatte samt violet hekseringshat, der trods sin svage lugt af bygas er en udmærket spisesvamp. Som rå er den dog giftig, og den skal derfor være godt gennemstegt, før man sætter tænderne i den.

Videre læsning

Læs mere om Rødovres arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur