Oversigt - fra N
.
Oversigt - fra S
.
Vestlige side af galgebakke - fra NV
.
Oversigt - fra N
.
Oversigt - fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Albertslund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312938
Sted- og lokalitetsnummer
020206-33
Anlæg
Rettersted, Nyere tid (dateret 1688 e.Kr. - 1791 e.Kr.); Dige (amt/sogn), Udateret (dateret 1000 e.Kr. - 2000 e.Kr.); Rettersted, Nyere tid (dateret 1688 e.Kr. - 1791 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3129:38 Ruin af galgehøj. ”Trippendals Galge”. Rettersted for Smørum, Sokkelund og Ølstykke herreder og gravsted for henrettede personer. Galgebakke, ca. 10 x 22 m, fremstår som en langstrakt N-S-gående forhøjning, ca. 0,6-7 m høj. Dele af det gamle ejerlavsdige mellem Herstedøster og Herstedvester løber gennem galgebakken og fortsætter ca. 10 m mod nord.

Undersøgelseshistorie

2017
Uspecificeret museal aktivitet - Kroppedal Museum, ArkæologiTrippendals Galge var i 16-1700-tallet rettersted for Smørum, Sokkelund og Ølstykke herreder. I forbindelse med gravearbejde på stedet er der fundet menneskelige skeletdele.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, Arkæologi”Trippendals Galge”. Rettersted for Smørum, Sokkelund og Ølstykke herreder. Galgebakke, ca. 10 x 22 cm, fremstår som en langstrakt nordsydgående forhøjning, ca. 60-70 cm høj. Grussti løber langs den østlige side af højen. En del af det gamle ejerlavsdige mellem Herstedøster og Herstedstedvester løber fra Gamle Landevej i syd igennem/under galgebakken og fortsætter ca. 10 m mod nord.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links